Civisme

D'acord amb l'etimologia, el civisme constitueix el conjunt de qualitats que permeten als ciutadans viure en la ciutat, és a dir, viure en comunitat tot respectant unes normes de convivència pacífica, acceptant les regles de joc de la democràcia i els drets fonamentals o els valors constitucionals. Cívic és el comportament propi o característic del ciutadà (El sentit del civisme, Victoria Camps).

 

En el document adjunt es poden observar exemples de les actuacions que són correctes i de les que no ho són, i que en algun cas, poden ser sancionades. 

PDF doc

Exemples del bon comportament

pagina11-5fd1f4ea39644.jpg