Deixalleries - Castelló d'Empúries

La deixalleria es troba ubicada al carrer Peralada s/n, al costat del cementiri municipal.  

 

Els horaris de les instal·lacions són:

    - de 8:00h a 13:00h, de dilluns a dissabte

    - Diumenges i festius tancat

 *horaris temporals

La deixalleria són les instal·lacions que permeten dipositar tots aquells residus especials que no es poden llençar en els contenidors situats a la via pública. 

 

Els residus que es poden portar a la deixalleria són: voluminosos generals, fustes, restes d'obres menors, plàstic film, pneumàtics, residus especials (medicaments, tòners, pintures, etc.), piles, vidre pla i laminat, fluorescents i làmpades, olis vegetals i de motor, bateries, ampolles de cava, ferralla i metalls, aparells elèctrics, tèxtils, restes vegetals i també els residus ordinaris que es poden portar en els contenidors de la via pública: el cartró, el vidre i els envasos. 

Els residus s'han d'entregar correctament classificats i dipositar en el contenidor pertinent seguint les indicacions de l'operari de la deixalleria.

 

Els residus que no s'hi poden portar, considerats residus especials i per tant han de ser gestionats per gestors de residus autoritzats per l'Agència Catalana de Residus, són: materials explosius, residus sanitaris, industrials o radioactius.

 

A més, si es justifica un mínim de 12 entrades fetes a l'any, gaudireu d'una bonificació del 20% en les taxes d'escombraries (telèfon d'informació 972 250 426). 

PDF doc

Reglament de les deixalleries municipals de Castelló d'Empúries

pagina6-5515261c284a5.jpg