Separació de residus

La recollida selectiva consisteix en la separació dels diferents tipus de residus mitjançant els diversos contenidors situats a la via pública, a la deixalleria o als respectius establiments, en el cas del servei porta a porta.

 

L'objectiu de la recollida selectiva és reduir el volum de deixalles que són enviades a l'abocador i recuperar els materials valoritzables per tal de reciclar-los.

 

Per això és molt important realitzar correctament la separació dels residus i dipositar cada fracció en el seu contenidor corresponent.

 

Per facilitar la separació de residus, s'ha adjuntat un manual a on s'explica a quin contenidor va cada residu (document adjunt a sobre la foto).

 

Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del tlf. 972 15 89 02 o enviant un correu a castellonet@cenet.cat.

 

PDF doc

Manual per la separació dels residus

pagina8-635142411aec0.jpg