Autocompostatge

Segons l'Agència de Residus de Catalunya, l'autocompostatge constitueix per als municipis una acció de prevenció de gran valor ambiental, ja que permet gestionar la matèria orgànica en origen, i així es redueix la quantitat de residus que cal recollir, transportar i gestionar en instal·lacions de tractament.

 

L'autocompostatge és l'aprofitament a la pròpia llar de les restes de la cuina i del jardí que generem per fer un adob natural que podem aplicar a les nostres plantes, al jardí o a l'hort.

 

A Castelló d'Empúries hi ha unes 120 llars que, des del 2009 que es va iniciar la campanya des de l'Ajuntament per promoure l'autocompostatge, disposen d'un compostador a les seves llars i per tant, es gestionen els seus propis residus orgànics.

 

L'autocompostatge permet alliberar al servei públic d'uns evidents costos de recollida i tractament d'aquesta fracció de residus, per això, totes aquestes llars opten a un 20% de descompte en el preu de les taxes d'escombraries.

 

Per obtenir més informació sobre els compostadors i com obtenir-ne un es pot trucat al telèfon 972 15 89 02 o escriure un correu a castellonet@cenet.cat, o trucar a l'Ajuntament al 972 25 04 26.

PDF doc

Manual de compostatge

pagina7-545340bac3270.JPG